Obavještenje o upisu u prvi razred školske 2023/2024.godine

Poštovani roditelji/staratelji,
Obavještavamo Vas da je upis djece u prvi razred u školskoj 2023/2024. godini u toku.
Procedura je pokrenuta na osnovu dopisa: Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
HNK broj 02-34—500/23 od 13.3.2023. i Grada Mostara broj 06-34-4649/23 od 20.3.2023.
godine.
U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja su do 1. marta tekuće godine navršila 5,5
godina života ( član 51. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju  „Službene novine HNK“
5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16 ).
JU „VI osnovna škola“ Mostar Vas poziva da u periodu od 28.3. do 4.4.2023. godine do 12,00
sati na popuni prijavu preko linka :  prijava za upis prvačića i dostaviti na e-mail
upisprvacica2023@gmail.com
Na dan upisa ste obavezni ponijeti rodni lit, zdravstvenu knjižicu, karton o vakcinaciji i
potvrdu o prebivalištu/boravištu.
Za vrijeme upisa možete ispuniti prijavu za korištenje usluga Produženog boravka.
Dobro došli dragi prvačići!