Konkursna komisija

Školski odbor Javne ustanove VI osnovne škole Mostar , na sjednici odrzanoj dana 30.9.2020. godine,  je imenovao    Konkursnu  komisiju  u sastavu:

 

1.Berberović Alma-predsjednik

2.Maja Kajtaz – član

3.Maida Grebović – član

                                                                                                                                                   Uprava škole