Predavanja za roditelje

kralj fahd

OBAVIJEST!
Kulturni centar ,,Kralj Fahd” u saradnji sa Pedagoškim zavodom će održati predavanja za roditelje učenika naše škole na temu ,,Roditeljska pažnja na internetu” u utorak 17.5.3016.godine, u 18 sati u velikoj sali Kulturnog centra ,,Kralj Fahd” na Bunuru.
Predavanje je namjenjeno za sve roditelje školske djece od najranije dobi do tinejdžera. Predavanje će održati gosp. Adel Handžić i gdja Edna Haznadarević.