Posjeta Centru za djecu i omladinu s posebnim potrebama – Los Rosales

Vijeće učenika je u suradnji sa Novinarskom sekcijom danas održalo radionicu u Centru za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“. Naši učenici Ema, Mirza, Zaim, Lana, Lejla, Besiana i Merjem, su diskutovali na temu: „Prevencija međuvršnjačkog nasilja“, te su govorili o nasilnom ponašanju, kao i o sukobima i načinima rješavanja istih.

Pored sticanja novog iskustva, naši učenici su danas dobili i 42 nova prijatelja, s kojima nastavljaju druženje i saradnju. U pratnji učenika bile su nastavnice Alisa Trbonja-Kahriman i Elvedina Kazazić.